Obowiązujące od czerwca tego roku nowe przepisy dotyczące przerwy od pracy po urodzeniu potomka przewidują różne warianty wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli na przykład rodzic złoży u pracodawcy w późniejszym terminie wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, to zasiłek za okres tego ostatniego będzie wynosił 60 proc., a nie 100 proc.

Nie oznacza to jednak, że taka sytuacja zostanie uwzględniona przez ośrodek pomocy społecznej w trakcie ubiegania się o świadczenia na dziecko na nowy okres zasiłkowy (rozpocznie się on 1 listopada). Katalog dochodów, które mogą zostać uznane za utracone (czyli nie będą brane pod uwagę przy sprawdzeniu, czy spełnione jest kryterium, od którego zależy przyznanie pomocy), jest bowiem zamknięty. Ich listę zawiera art. 3 pkt 23 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

– Uwzględnia ona np. skorzystanie z wychowawczego. Nie wymienia zaś obniżonego zasiłku macierzyńskiego, który otrzymuje opiekun na urlopie rodzicielskim – wskazuje Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Dodaje, że ostatnio wprowadzone do ustawy zmiany, które obowiązują od 1 września 2013 r., dotyczą zawieszenia przez rodzica działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.). Chodzi tu o przypadki, gdy opiekun czasowo przestaje prowadzić firmę z powodu opieki nad dzieckiem.

Z kolei znajdujące się w konsultacjach społecznych założenia do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują rozszerzenie listy dochodów utraconych oraz uzyskanych o te osiągane na podstawie umowy o dzieło.