Taką zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), który po pierwszym czytaniu został skierowany do dalszych prac w podkomisji. Przygotowana przez PSL regulacja ma doprecyzować przepisy związane z uzyskiwaniem świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby prowadzące gospodarstwo rolne.

Niektóre z nich miały bowiem problemy z otrzymaniem takiej pomocy po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt I OPS 5/12) uznał, że rolnicy nie są do niego uprawnieni. Stwierdził, że chociaż ta forma zarobkowania nie jest zawarta w ustawowej definicji zatrudnienia, z którego trzeba zrezygnować, aby otrzymywać wsparcie, to jest ona równoznaczna z prowadzeniem działalności i wykonywaniem pracy w gospodarstwie. W konsekwencji, mimo że MPiPS wydał komunikat stwierdzający, że świadczenie rolnikom się należy, to część gmin nie przyznawała go takim osobom, a inne odmawiały wsparcia.

– To dobra zmiana, bo przepisy powinny jednoznacznie wskazywać, że rolnik ma prawo do pomocy – uważa Jarosław Pietruszewski, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach.

Prowadzących gospodarstwo rolne dotyczy też kolejna modyfikacja, którą przewiduje nowelizacja. Posłowie chcą, aby z przesłanek negatywnych mających wpływ na uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wykreślić tę uniemożliwiającą jego przyznanie osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu. Do tej grupy zaliczają się właśnie rolnicy.

W przypadku starania się o obydwa typy świadczeń konieczne będzie złożenie w ośrodku pomocy społecznej dodatkowego oświadczenia potwierdzającego niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym.

Ponadto inną doprecyzowującą zmianą jest ostateczne przesądzenie w przepisach, że prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego mają małżonkowie. Obecne wątpliwości wynikają z tego, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje na bezpośrednie istnienie obowiązku alimentacyjnego między mężem i żoną. Tymczasem musi on wystąpić, aby specjalny zasiłek został przyznany.

Na zmiany nie mogą natomiast liczyć osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Przygotowany przez posłów SLD projekt nowelizacji, który zwiększałby jego wysokość z 153 zł do 200 zł miesięcznie, oraz wprowadzający jego coroczną waloryzację od 1 marca 2014 r., został zarekomendowany przez komisję polityki społecznej i rodziny do odrzucenia w pierwszym czytaniu. Wpływ na to miała negatywna opinia rządu związana m.in. z wysokimi kosztami finansowymi dla budżetu państwa, które przyniosłaby ta zmiana. Musiałby on wydać na zasiłki w przyszłym roku 536 mln zł więcej.

Etap legislacyjny

Prace w komisji sejmowej