Kandydat zainteresowany etatem zaproponował firmie podpisanie umowy na okres próbny z opcją automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony w razie pomyślnej oceny jego pracy. Czy jest to dopuszczalne?
Chociaż kodeks pracy nie zawiera przepisów dopuszczających łączenie dwóch rodzajów umów o pracę w jednym dokumencie, takie rozwiązanie jest popularne wśród polskich pracodawców. Opiera się na klauzuli stwierdzającej, że w razie pomyślnego odbycia okresu próbnego umowa automatycznie przedłuży się na czas nieokreślony na tych samych warunkach. Praktyka stosowania takich kontraktów zazwyczaj wynika z chęci przedstawienia nowemu pracownikowi atrakcyjniejszej oferty zatrudnienia bądź jest konsekwencją stosowania zagranicznych wzorów umów o pracę.
Mając na względzie zasady uprzywilejowania pracownika oraz swobody umów, należy stwierdzić, że nie ma prawnych przeszkód, aby zawrzeć kontrakt z opcją automatycznego przedłużenia stosunku pracy na czas nieokreślony. Jednakże z perspektywy pracodawcy bezpieczniejszym rozwiązaniem zawsze będzie podpisywanie dwóch oddzielnych umów.