Taką zmianę przewiduje złożony przez klub parlamentarny Ruchu Palikota projekt nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Posłowie proponują w nim, aby ułatwienia dla niesłyszących obowiązywały nie tylko organy administracji publicznej, ale też ich aparat pomocniczy. Chodzi o zapewnienie pomocy ze strony przeszkolonego pracownika lub profesjonalnego tłumacza znającego Polski Język Migowy (PJM), System Języka Migowego (SJM) lub Sposób Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN).

Posłowie w uzasadnieniu do nowelizacji wymieniają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego jako te instytucje, które powinny zapewniać bezpłatny dostęp do tłumacza w trakcie egzaminu na prawo jazdy, oraz ośrodki pomocy społecznej, bo niesłyszący to często osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Część z tych ostatnich już teraz zapewnia taką pomoc.

– Kilku naszych pracowników ukończyło szkolenia, dzięki którym znają podstawy języka migowego – mówi Bożena Antończyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Zwraca jednak uwagę, że w rzeczywistości osoby niesłyszące nie korzystają z pomocy społecznej częściej niż inne grupy szukające wsparcia.

Nowelizacja wskazuje, że w przypadku konieczności załatwienia sprawy w jednostce należącej do systemu pomocy osoba niesłysząca będzie miała trzy dni (z wyjątkiem sytuacji nagłych), aby wcześniej zgłosić potrzebę skorzystania ze wsparcia. Jeżeli placówka nie będzie miała pracownika znającego wskazaną przez głuchego metodę komunikowania się, jej obowiązkiem będzie zapewnienie usługi tłumacza, wybranego spośród tych, który jest wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Wykonane przez niego świadczenie będzie bezpłatne dla niesłyszącego. Jednak w przypadku gdy w wybranym przez niepełnosprawnego terminie jednostka aparatu pomocniczego nie będzie wstanie zapewnić tłumaczenia, musi o tym go zawiadomić i wyznaczyć innym możliwą datę załatwienia przez niego sprawy.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Całkowity koszt usługi tłumacza pokrywa urząd

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy