Wymóg składania podpisów przy odbiorze przesyłek pocztowych przez osoby niepełnosprawne, które nie mogą lub nie umieją podpisać się, powoduje, że nie są w stanie ich pokwitować i odebrać.
Na problemy z tym związane zwróciła uwagę rzecznik praw obywatelskich w dwóch wystąpieniach: do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz ministra administracji i cyfryzacji. Zdaniem profesor Ireny Lipowicz taka regulacja utrudnia dostęp nie tylko do usług pocztowych, ale również innych świadczeń użyteczności publicznej.
Ustawa – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1529) przewiduje wprawdzie możliwość zastępczego sposobu doręczania przesyłek, wymaga to jednak udziału osoby trzeciej. Pokwitować za osobę niepełnosprawną może dorosły domownik, pełnomocnik albo osoba legitymująca się pełnomocnictwem pocztowym. Profesor Lipowicz zwraca uwagę, że nie zawsze jest możliwe korzystanie przez niepełnosprawnego z pomocy osoby trzeciej, np. przy odbiorze paczki z towarami zakupionymi w sklepie internetowym. Dlatego w obu wystąpieniach w sprawie problemów ze składaniem podpisów wniosła o przeprowadzenie zmian legislacyjnych zmierzających do uregulowania tego problemu.