Łącznie na wydatki związane z rehabilitacją społeczną i zawodową do samorządów trafiło w tym roku 650,4 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Jest to więc kwota niższa od tej, którą otrzymały w 2012 r., kiedy to w ramach tzw. przelewów redystrybucyjnych powiaty uzyskały ponad 870 mln zł.

Na przykład powiat wrocławski otrzymał 400 tys. zł mniej, a powiat ostrowski – 40 proc. mniej. To spowodowało, że rady powiatów, które samodzielnie określają w uchwale, na jakie zadania (przewidziane przepisami) przeznaczą środki z PFRON, zdecydowały się preferencyjnie potraktować tylko niektóre z nich.

– Priorytetem jest dla nas dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – zapewnia Elżbieta Rybak, kierownik zespołu ds. pomocy osobom niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.

Podobnie jest też m.in. w powiecie ostrowskim, wrocławskim i grudziądzkim. Drugim w kolejności zadaniem, na które jest przeznaczone najwięcej pieniędzy, jest likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych. Jednak i w tym przypadku niektóre samorządy wprowadziły dodatkowe ograniczenia.

– Radni uchwalili, że w tym roku nie będzie można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego – informuje Katarzyna Sobieska, dyrektor PCPR w Ostrowi Mazowieckiej.

Największe ograniczenia dotkną jednak osoby starające się o wyjazd na turnusy rehabilitacyjne.

– Na ten cel mamy zapisane 160 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to 250 tys. zł – wskazuje Magdalena Kuźmicka, zastępca dyrektora PCPR we Wrocławiu.

Dodaje, że w związku z tym, że ta forma pomocy cieszy się dużą popularnością, konieczne było wprowadzenie dodatkowych kryteriów. Preferencyjnie są traktowane wnioski składane przez osoby, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania, oraz dzieci do 18 lat (bez względu na to, czy na turnusie były w 2012 r.).

Zmniejszenie środków z PFRON spowodowało też, że większość powiatów zdecydowała się nie przyznawać w ogóle dopłat na organizację sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych.

Ponadto mimo że jest dopiero połowa roku, niektóre samorządy wyczerpały już pieniądze przewidziane np. na turnusy rehabilitacyjne.

– Cały czas na bieżąco realizowane są wnioski o dopłaty do wózków i protez, ale środki na ten cel skończą się prawdopodobnie na jesieni – stwierdza Bożena Grebda, dyrektor PCPR w Grudziądzu.

Każdy powiat samodzielnie określa, jakie zadania będzie w danym roku dofinansowywał. Aby to zrobić, jego radni muszą podjąć uchwałę. W niej trzeba też wskazać, ile pieniędzy będzie przeznaczone na poszczególne formy wsparcia niepełnosprawnych.