Zbyt wysokie dochody oraz brak rezygnacji z pracy powodują, że niewiele osób uzyskuje specjalny zasiłek opiekuńczy. Znaczna część uprawnionych straci dotychczasową pomoc od 1 lipca 2013 r.
Od pięciu miesięcy trudniej jest otrzymać pomoc w przypadku rezygnacji z pracy spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Potwierdzają to dane gmin, które, jak sprawdziliśmy, w I kw. tego roku wydały mniej decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne niż w poprzednich latach.
To efekt zaostrzenia przepisów. Rząd chciał w ten sposób zatrzymać trwający od ponad trzech lat gwałtowny wzrost liczby uprawnionych do świadczenia skutkujący coraz wyższymi wydatkami budżetu na ten cel.