Część opiekunów złożyła wcześniej wnioski o przyznanie im świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym krewnym po 1 lipca. Jednak nie wszystkie samorządy wydają im już teraz decyzje w tej sprawie.
30 czerwca kończy się bowiem okres przejściowy przeznaczony dla osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że aby członkowie rodzin mogli po tym terminie dalej otrzymywać wsparcie, już na zmienionych zasadach, muszą złożyć nowy wniosek o jego przyznanie.
Resort pracy w swoim stanowisku wydanym w marcu wskazał, że mogą oni zrobić to wcześniej. Gmina ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć wniosek, a następnie niezwłocznie wydać decyzję przyznającą im od 1 lipca świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom niespełniającym bardziej rygorystycznych warunków uzyskania tej pierwszej formy wsparcia. Miało to umożliwić systematyczne rozpatrywanie wniosków i zapewnić zachowanie płynności wypłaty pieniędzy po zakończeniu okresu przejściowego.
Takie postępowanie budzi jednak wątpliwości części gmin. Tak jest m.in. w Gdyni, gdzie nowe wnioski o świadczenia złożyło ok. 600 osób, którym w przyszłym miesiącu wygasa prawo do pomocy (60 proc. spośród wszystkich takich opiekunów), ale żadna z nich nie została wydana jeszcze nowa decyzja.
– Wszystkie są przygotowane, ale zostaną wprowadzone do systemu i wysłane opiekunom dopiero 1 lipca, gdy z mocy prawa wygasną obecne decyzje – mówi Anna Łepik, zastępca naczelnika wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Gdyni.
Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych UM w Kaliszu, dodaje, że tego właśnie dnia wchodzi w życie art. 1 pkt 5 lit. c ustawy z 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548), który na stałe wprowadza kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 620 zł. Obecnie wydana decyzja powoływałaby się więc na przepis, który jeszcze nie obowiązuje.
– Poprosiliśmy opiekunów, aby z nowymi wnioskami zaczęli przychodzić od czerwca – wskazuje Marzena Szuleta.
Inaczej jest jednak np. w Płocku, gdzie decyzje przyznające świadczenia są wydawane systematycznie od kwietnia.
– W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pismo z urzędu wojewódzkiego w tej sprawie, które potwierdza prawidłowość takiego postępowania. Jako analogiczna jest w nim przywołana sytuacja związana ze składaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy. Rozpoczyna się on 1 listopada, ale wnioski są przyjmowane od września – informuje Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku.