Część opiekunów złożyła wcześniej wnioski o przyznanie im świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym krewnym po 1 lipca. Jednak nie wszystkie samorządy wydają im już teraz decyzje w tej sprawie.
30 czerwca kończy się bowiem okres przejściowy przeznaczony dla osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że aby członkowie rodzin mogli po tym terminie dalej otrzymywać wsparcie, już na zmienionych zasadach, muszą złożyć nowy wniosek o jego przyznanie.
Resort pracy w swoim stanowisku wydanym w marcu wskazał, że mogą oni zrobić to wcześniej. Gmina ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć wniosek, a następnie niezwłocznie wydać decyzję przyznającą im od 1 lipca świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom niespełniającym bardziej rygorystycznych warunków uzyskania tej pierwszej formy wsparcia. Miało to umożliwić systematyczne rozpatrywanie wniosków i zapewnić zachowanie płynności wypłaty pieniędzy po zakończeniu okresu przejściowego.