Wydłużenie okresu stosowania dotychczasowych druków przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 530). Pierwotnie przepisy przewidywały, że nowe wzory formularzy, wskazane w rozporządzeniu z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. poz. 33), które uwzględniają przeprowadzone w ubiegłym roku zmiany w tzw. ustawie rehabilitacyjnej, miały zacząć obowiązywać od czerwca.

Jednak ze względu na czas potrzebny na dostosowanie do nich systemu e-PFRON termin ten został przesunięty. Wrzesień będzie więc pierwszym miesiącem, za który pracodawcy złożą informacje na zmodyfikowanych formularzach.

Jednocześnie przesunęła się też data związana ze składaniem dokumentów korygujących dane przekazywane do funduszu. Te za kolejne miesiące, zaczynając od października 2012 r., mogą być składane do 20 października 2013 r., ale stosowane powinny być już nowe druki.

Na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw czeka też drugie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz. Zawiera ono analogiczne zmiany dotyczące przesunięcia na wrzesień terminu obowiązywania nowych wzorów deklaracji, które były określone w rozporządzeniu z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. poz. 32).

3 miesiące dłużej będą obowiązywać stare formularze

Etap legislacyjny

Obowiązuje od 8 maja 2013 r.