O ponad 176 tys. osób wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób otrzymujących pomoc z tytułu opieki nad niepełnosprawnym krewnym.
Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za ostatni kwartał 2012 r. wynika, że gminy wypłacały przeciętnie miesięcznie 244,724 tys. świadczeń pielęgnacyjnych. Liczba uprawnionych do pomocy zaczęła w gwałtowny sposób wzrastać od 2010 r., kiedy nastąpiło zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do tego wsparcia oraz rozszerzony został krąg osób, które mogły się o nie ubiegać.
W konsekwencji o ile w 2009 r. świadczenie to otrzymywało 67,9 tys. opiekunów, o tyle w 2011 r. było ich 168,4 tys., a w połowie 2012 r. już 211,6 tys.