Rząd nie ma żadnego projektu ustawy zmieniającej zasady opłacania ubezpieczeń dla tej grupy. To oznacza, że w 2014 r. po raz trzeci będą obowiązywać prowizoryczne rozwiązania.
Konieczność zmian zasad płacenia składek zdrowotnych przez rolników wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2010 r. (sygn. akt K 58/07, Dz.U. nr 205, poz. 1363).
Sędziowie uznali wówczas, że budżet państwa nie może dalej finansować składek zdrowotnych za wszystkich rolników bez względu na ich dochody. Dali rządowi czas do 4 lutego 2012 r. na przygotowanie nowych rozwiązań. Ten jednak nic nie zrobił. Kiedy pojawiła się groźba, że rolnicy stracą prawo do bezpłatnego leczenia w przychodniach i szpitalach, w ekspresowym tempie zostały przyjęte rozwiązania tymczasowe.