Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej. Nakłada go na nich art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze zm.). Zobowiązanie to ciąży nie tylko na rodzicach w stosunku do dzieci, lecz także na pełnoletnich dzieciach wobec rodziców, pod warunkiem że znaleźli się oni w niedostatku. Taki warunek istnienia obowiązku alimentacyjnego po stronie dzieci przewiduje art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W sytuacji zatem gdy rodzice nie pozostają w niedostatku, dzieci obowiązek alimentacyjny nie obciąża.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć alimentów na rodzica
W pełnej wersji artykułu:
- Jak kodeks precyzuje pojęcie "niedostatku"
- Jak bronić się przed sądem
- Czy alimenty można świadczyć w naturze
- O kogo można żądać alimentów