Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 32). Wydłużenie terminów stosowania starych druków jest związane z trwającymi cały czas pracami nad wdrożeniem nowych wzorów w systemie e-PFRON. Pierwotnie firmy miały korzystać z dotychczasowych deklaracji za okres od grudnia 2012 r. do maja br. włącznie, a dopiero od czerwca z nowych. Nowelizacja przewiduje, że będą one stosowane do sierpnia. Z kolei deklaracje korygujące te dokumenty mają być składane za miesiące od grudnia 2012 do 20 września 2013 r. już na nowych drukach.

Ponadto w porównaniu do obowiązujących od 24 stycznia przepisów projekt rozporządzenia zawiera zmiany doprecyzowujące objaśnienia do wzorów deklaracji DEK-II-a oraz DEK-II-B, które mają jednoznacznie wskazywać dzień powstania obowiązku zwrotu środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowego funduszu aktywności.

Z powodu przedłużenia prac nad zmianami w systemie informatycznym funduszu resort postanowił też wprowadzić podobne zmiany w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 33). Ich nowe druki również znajdą zastosowanie dopiero od września, ale korekta zawartych w nich danych, tak jak w przypadku deklaracji, będzie następować na nowych formularzach.

240,1 tys. wynosiła w 2012 r. przeciętna liczba pracowników, których pensje dotował PFRON

Etap legislacyjny: Projekt