Zapowiedziany przez premiera pierwszy etap zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przewiduje przekazany do konsultacji projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenia określającego szczegółowe warunki jego realizacji.

Zgodnie z nim specjalny dodatek w wysokości 200 zł, wypłacany przez kolejnych dziewięć miesięcy razem ze świadczeniem, będzie przyznany z urzędu na podstawie postępowania wszczętego przez gminę, zakończonego wydaniem decyzji. Rodzic nie będzie więc musiał składać żadnego wniosku, a samorząd wysyłać powiadomienia o możliwości uzyskania dodatkowych pieniędzy.

– W praktyce oznacza to, że rodzic będzie w okresie kwiecień–czerwiec otrzymywał do wynoszącego 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego dwa dodatki. Jeden w wysokości 100 zł, który od stycznia przysługuje mu na podstawie ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz drugi 200 zł wprowadzany rozporządzeniem – tłumaczy Marzena Szuleta, kierownik działu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.

Natomiast od lipca, gdy wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie na stałe wynosić już 620 zł, opiekun będzie do końca br. cały czas otrzymywać dodatkowe 200 zł. Łącznie trafi więc do niego miesięcznie 820 zł.

Ponadto, tak jak w przypadku pierwszego dodatku, prawa do tego drugiego nie będą mieli opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych osób, którzy na mocy przepisów przejściowych jeszcze do końca czerwca otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Dla nich kwota wsparcia cały czas wynosi 520 zł.

Rozporządzenie przewiduje też, że samorządy uzyskają pieniądze na pokrycie kosztów obsługi wypłaty tych dodatków w wysokości 3 proc. przekazanej przez wojewodów dotacji. Jest to o tyle ważne, że jeszcze w 2012 r., kiedy dodatek w wysokości 100 zł też był opiekunom wypłacany, gminy nie otrzymywały na ten cel środków.

Kolejnych zmian w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni spodziewać się od 2014 r. Wówczas, jak zapowiedział premier, ma zacząć się proces jego stopniowego podwyższania do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma on trwać 5 lat.

Etap legislacyjny

Projekt