■  Prawo do wypoczynku

Na urlop trzeba zapracować - po podjęciu pierwszej pracy z upływem każdego miesiąca nabywa się prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku

■  Zmiana terminu

Urlop powinien być wykorzystany w terminie wcześniej ustalonym, jednak z ważnych powodów może być on odłożony na później - pracodawca może nawet przerwać wakacje, zwracając wydatki pracownikowi

■  Przedawnienie

Urlop może ulec przedawnieniu - prawo pracownika do skorzystania z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego przepada bowiem po trzech latach