Podnoszenie kwalifikacji nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego. Warunkiem jest jednak przedstawienie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Na jakich zasadach prawidłowo należy odbywać praktyki absolwenckie

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy wiek decyduje o odbyciu przygotowania

Czy studiowanie na uczelni wyklucza praktykę

Czy na naukę może przyjąć każdy podmiot

Czy można żądać opłaty za praktykę

Czy osoba dokształcająca się jest pracownikiem

Czy umowę można zawrzeć na dowolny okres

Czy fikcyjny kontrakt można podważyć

Czy praktyka może dotyczyć każdej pracy

Czy forma umowy jest dowolna