Podnoszenie kwalifikacji nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego. Warunkiem jest jednak przedstawienie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Na jakich zasadach prawidłowo należy odbywać praktyki absolwenckie