Od przyszłego roku korzystających ze świadczeń rodzinnych czekają ważne zmiany związane z zasadami ubiegania się oraz otrzymywania niektórych z form pomocy. W konsekwencji ich wprowadzenia część osób może stracić prawo do ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz o świadczenie pielęgnacyjne.

Kryterium do becikowego

Pierwsza nowość, która jest związana z becikowym, to wprowadzenie kryterium dochodowego. Od jego spełnienia będzie uzależnione otrzymanie tej wynoszącej tysiąc złotych pomocy, która do tej pory przysługiwała wszystkim rodzicom bez względu na wysokość ich zarobków. Kryterium będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie i będzie dotyczyć nie tylko ojca lub matki składających wniosek o becikowe, ale też innych osób, które mają do niego prawo. Próg dochodowy będzie musiał też spełnić opiekun prawny oraz faktyczny dziecka. Tym drugim jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.
Wprowadzenie kryterium dochodowego będzie dotyczyć tych dzieci, które zostaną urodzone, objęte opieką prawną, faktyczną lub przysposobione po 1 stycznia 2013 r. Natomiast kwestie związane z ubieganiem się o becikowe przez rodziców, którym dziecko urodziło się przed wejściem w życie nowelizacji, regulują przepisy przejściowe zawarte w art. 2 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255). W takich przypadkach jednorazowa zapomoga będzie im przyznana na podstawie dotychczasowych przepisów, nawet jeżeli wniosek o nią złożą po 1 stycznia przyszłego roku.
– O becikowe można się bowiem ubiegać w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka, co oznacza, że nawet jeżeli rodzic dziecka, które urodziło się np. 6 grudnia tego roku, złoży wniosek 1 grudnia 2013 r., to będzie rozpatrzony jeszcze na podstawie starych przepisów – tłumaczy Beata Bonk, kierownik działu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Ta sama zasada obowiązuje też opiekunów prawnych i faktycznych, bo oni również mają rok na ubieganie się o becikowe, o ile dziecko zostanie objęte opieką albo przysposobione do końca grudnia tego roku.

Podział opiekunów

Druga ważna zmiana dla rodzin dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. Wprowadzi ją kolejna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która po przyjęciu do niej kilku poprawek przez Senat zostanie jeszcze raz rozpatrzona w Sejmie. W związku z gwałtownym wzrostem liczby otrzymujących to wsparcie w ciągu ostatnich trzech lat oraz wieloma lukami w przepisach, które prowadziły do nadużyć, takich jak sprawowanie fikcyjnej opieki, ogranicza ona grupę osób, która będzie mogła otrzymywać tę pomoc.
Zachowają ją głównie rodzice, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Tych opiekunów, tak jak dotychczas, nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe, a pomoc będzie wynosić 620 zł.
Takie zmiany nie oznaczają jednak, że pozostali obecnie uprawnieni, jak np. córka zajmująca się niepełnosprawną matką, ojcem lub obojgiem z nich, w ogóle zostaną pozbawieni jakiejkolwiek pomocy.
Dla tych osób przeznaczone będzie bowiem nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. W jego przypadku rząd postanowił, że będzie wynosić 520 zł miesięcznie i będzie do niego uprawniać kryterium dochodowe.