Wszystkie kluby parlamentarne poparły poselski projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Wczoraj odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu, który umożliwi umorzenie zaległych składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Z takiej możliwości będzie można skorzystać wyłącznie na własny wniosek, którzy trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zmiany mają przede wszystkim zniwelować bariery finansowe dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Poprzez umorzenie najstarszych zaległości będą dużym wsparciem dla przedsiębiorców, pozwalając im na odzyskanie płynności finansowej. Są jednak minusy tej ustawy.
– Osoby, które skorzystają z abolicji, nie będą mieć tego okresu doliczonego do stażu emerytalnego – wyjaśnia poseł Agnieszka Hanajczyk (PO).