Zarówno ZUS, jak i sądy kwestionują wiarygodność dokumentów wystawianych na żądanie płatników, dotyczących ewentualnych zaległości składkowych. Firmy, które po kilku latach od otrzymania takiego pisma dowiadują się, że w tym samym czasie miały niedobory na koncie, muszą zapłacić karne odsetki za te wszystkie lata wstecz. Na nic zdają się argumenty, że to ZUS powinien dołożyć należytej staranności w przygotowywaniu takich informacji.

To efekt jednego z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, który zwolnił ZUS z odpowiedzialności za nieprawidłowe wystawienie takiego zaświadczenia. Sędziowie uznali bowiem, że błędy przy ich przygotowaniu nie były przyczyną długu na koncie firmy. ZUS jedynie go nie ujawnił.

Firmy mówią „nie”

– To absurd, że firma ponosi winę za błąd ZUS. Skoro jej właściciel dostał informację, że terminowo i we właściwej wysokości opłacił wszystkie daniny za swoich pracowników, to niby dlaczego ma kwestionować zaświadczenie z ZUS. I niby dlaczego ma sprawdzać po nim wpłaty, studiując całą dokumentację firmy – denerwuje się Andrzej Malinowski prezydent Pracodawców RP, przewodniczący zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. polityki Gospodarczej i Rynku Pracy.

Podobnie uważa Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS.

– Oczywiście zawsze może się tak zdarzyć, że pracownik organu rentowego, wydając zaświadczenie o stanie konta firmy, popełni błąd. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien jednak zapłacić wyłącznie kwotę główną należności. ZUS nie powinien go obciążać odsetkami karnymi, bo one powstały nie z jego winy – argumentuje Jeremi Mordasewicz.

Przedsiębiorcy oczekują od ZUS przygotowania wiarygodnego dokumentu potwierdzającego stan faktyczny na koncie. Obecnie wszystkie nieścisłości są ujawniane dopiero w czasie rozliczenia konta. Firmy jednak korzystają z takiego rozwiązania wyłącznie po zlikwidowaniu firmy.

Jak twierdzi Radosław Milczarski z biura prasowego Centrali ZUS, nie ma żadnych ograniczeń czasowych dotyczących korzystania z takiego rozwiązania.