Zmianie uległy zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracowników w zakresie świąt przypadających w daniach wolnych od pracy. Czy to prawda, że w chwili obecnej wracamy do starych zasad? Od kiedy mają obowiązywać te zmiany?
Przepisy prawa pracy regulujące wymiar czasu pracy w przypadku świąt przypadających w dni wolne od pracy zostały zmienione 8 października 2012 r.
Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego uchylony został artykuł 130 par. 21 kodeksu pracy.
Przewidywał on, że święto przypadające w dniu wolnym od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy danego pracownika nie obniżało jego wymiaru czasu pracy. Innymi słowy oznaczało to, iż święto (na przykład 25 grudnia) przypadające w dniu wolnym od pracy (na przykład w sobotę) pracownika pracującego od poniedziałku do piątku nie powodowało obniżenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.
Tym samym pracownik nie korzystał z dodatkowego czasu wolnego z tytułu takiego święta. Powodowało to również, iż pracownicy zatrudnieni u tego samego pracodawcy w tym samym okresie rozliczeniowym musieli przepracować inną liczbę godzin w zależności od tego, jak zostały wyznaczone dni wolne od pracy.
Uchylenie artykułu 130 par. 21 k.p. powoduje, iż wracamy do sposobu naliczania wymiaru czasu pracy, jaki obowiązywał w okresie po 30 listopada 2006 r.
Oznacza to, iż obecnie każde święto występujące w okresie rozliczeniowym obniża wymiar czasu pracy wszystkich pracowników. Takim świętem pozostaje również dzień 6 stycznia – Święto Trzech Króli. Dla pracodawców wyrok Trybunału Konstytuycyjnego oznacza konieczność modyfikacji rozkładów czasu pracy ustalonych na okres najbliższych dni ustawowo wolnych od pracy (1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia).
Nieuwzględnienie tychże zmian skutkować będzie wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.