Zmianą zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która zakłada wprowadzenie progu dochodowego, zajmowali się wczoraj posłowie podczas drugiego czytania nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

– Przyjęta w ustawie kwota kryterium w wysokości 1922 zł spowoduje, że z prawa do becikowego wykluczeni zostaną rodzice, których dochody przekraczają pierwszy próg podatkowy – tłumaczyła Magdalena Kochan, poseł PO i sprawozdawca projektu.

Dodała też, że kryterium dochodowe będzie podlegało weryfikacji w tym samym czasie, kiedy przypada ustawowy termin zmiany wysokości progów dochodowych uprawniających do zasiłków na dzieci, czyli co trzy lata.

Do projektu została zgłoszona przez poseł Annę Bańkowską z SLD jedna poprawka. Przewiduje ona podwyższenie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Miałby on wynosić 1,2 tys. zł. Obecnie jest to taka sama kwota, jak w przypadku becikowego (tysiąc złotych).

– Pieniądze na tę podwyżkę pochodziłyby z oszczędności osiągniętych dzięki wprowadzeniu rządowych rozwiązań – argumentowała Anna Bańkowska.

Rząd szacuje bowiem, że w 2013 roku, kiedy w życie wejdzie kryterium dochodowe, prawo do becikowego utraci ok. 1,89 proc. rodziców, a wydatki budżetu na jego wypłatę będą niższe o 39 mln zł. Jednak te pieniądze, jak wskazywała Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej, będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i zasiłków na dzieci.

Z kolei Piotr Szeliga, poseł Solidarnej Polski, zwrócił uwagę, że wprowadzenie kryterium dochodowego zwiększy biurokratyczne obowiązki związane z uzyskaniem wsparcia.

– Rodzice będą musieli składać oświadczenia lub zaświadczenia o swoich zarobkach, co może spowodować, że część z nich w ogóle zrezygnuje ze składania wniosku – dodał.

Dziś projektem jeszcze raz zajmie się komisja polityki społecznej i rodziny.

Etap legislacyjny

Przed III czytaniem w Sejmie