Członek zarządu z osobistego majątku spłaci długi przedsiębiorstwa wobec ZUS, jeśli podejmowane przez zakład próby odzyskania należności nie przyniosły spodziewanych efektów.

Czy zarząd płaci zobowiązania firmy

ZUS przeprowadził postępowanie egzekucyjne wobec spółki, w wyniku którego odzyskał od niej jedynie jedną trzecią niezapłaconych składek. Czy o zwrot pozostałego długu wystąpi do prezesa spółki?

Czy ZUS musi prowadzić egzekucję do skutku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie płaciła składek ubezpieczeniowych. ZUS wszczął więc przeciwko niej postępowanie egzekucyjne. Zajął jej rachunki bankowe, ale nie prowadził egzekucji w stosunku do innego majątku, którym dysponowała. Sąd z inicjatywy prezesa spółki ogłosił jej upadłość. ZUS w postępowaniu upadłościowym otrzymał tylko część składek. Aby odzyskać resztę, wydał decyzję o osobistej odpowiedzialności prezesa za długi spółki. Czy mógł tak postąpić?

Czy prezes odpowie za stare długi wobec zakładu

Ubezpieczony tylko przez trzy miesiące w okresie od stycznia do marca 2011 r. pełnił funkcję prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za ten okres zalegała ona z płatnościami wobec ZUS, które do tej pory nie zostały uregulowane przez nowy zarząd. Zakład w ubiegłym tygodniu wysłał do prezesa pismo, w którym domaga się od niego zapłaty pieniędzy. Czy ZUS ma rację?

Czy szef zapłaci składki po 8 latach

ZUS przysłał po ośmiu latach członkowi zarządu decyzję o tym, że z własnego majątku ma zapłacić dług spółki, w której kiedyś pracował. Ubezpieczony zapłacił, bo dług nie był wysoki (dwa tysiące złotych). Czy postąpił zgodnie z prawem?

Czy ubezpieczony może skierować sprawę do sądu

Organ rentowy podjął decyzję, w której stwierdził, że prezes zarządu ma z własnego majątku zapłacić składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne nieodprowadzone przez firmę za pracowników. Czy zainteresowany może wnieść sprawę do sądu?

Czy prezes może ociągać się ze złożeniem wniosku

Firma do grudnia 2006 r. regulowała z opóźnieniami należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Trwale przestała je płacić w kwietniu 2007 r. Rok później prezes złożył w sądzie rejonowym wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Sąd go oddalił wobec braku środków na zaspokojenie kosztów upadłości. ZUS nie wydał decyzji obciążającej ubezpieczonego za zaległości spółki. Czy zakład postąpił słusznie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Kiedy prezes firmy odpowiada za niezapłacone składki przez spółkę

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.