Od 1 sierpnia osoby, które mają problem z wyegzekwowaniem pieniędzy na dzieci, mogą składać wnioski do gmin. Przyznanie pomocy będzie uzależnione od tego, czy ich dochód nie przekracza 725 zł na osobę.

Czy egzekucja musi być nieskuteczna

Sąd przyznał w lutym tego roku alimenty na dwójkę dzieci. Jednak rodzic zobowiązany do ich płacenia przekazał matce tylko jedną wpłatę. Od maja egzekucją alimentów zajmuje się komornik, ale jemu też nie udało się od dłużnika nic odzyskać. Czy rodzic może ubiegać się o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego?