Osoba, która chce zajmować się dziećmi, musi wystartować w konkursie ogłoszonym przez gminę. Jeśli nie ma odpowiedniego wykształcenia, jej obowiązkiem jest ukończenie trwającego 160 godzin szkolenia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Kto i na jakich zasadach może zostać dziennym opiekunem

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy opieka może być sprawowana we własnym domu

Czy gmina podpisze umowę z każdym chętnym

Czy samorząd ustali stawkę wynagrodzenia

Czy opiekun musi mieć odpowiednie kwalifikacje

Czy program szkolenia musi być zatwierdzony

Czy gmina sfinansuje opiekunowi szkolenie

Czy są określone warunki lokalowe i sanitarne

Czy wójt skontroluje sprawowanie opieki