Tylko jeszcze przez pół roku można wstąpić do wojska i zyskać prawo do emerytury na starych zasadach, czyli już po 15 latach służby. Armia do końca roku ma jeszcze kilka tysięcy wakatów do obsadzenia.

Czy bez matury można zostać podoficerem

Absolwent technikum samochodowego chce wstąpić do armii zawodowej. Jednocześnie chciałby kształcić się w szkole podoficerskiej. Nie ma jednak zdanej matury. Czy mimo tego może się ubiegać o przyjęcie do korpusu podoficerów?