Powiaty, które zdecydowały się na udział w pilotażowym programie Aktywny samorząd, tylko do piątku mają czas na podpisanie porozumień z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od tego zależy, czy dostaną pieniądze na rehabilitację.
Program ten przewiduje przejęcie przez samorządy niektórych zadań, które dotychczas realizowały oddziały wojewódzkie funduszu. Należy do nich przyznawanie niepełnosprawnym dofinansowań m.in. do zakupu wózków inwalidzkich, urządzeń brajlowskich i kosztów kursów prawa jazdy. Jednak w związku z zastrzeżeniami, które co do zasad realizacji programu zgłaszał Związek Powiatów Polskich, termin na podpisanie porozumień został przedłużony do 29 czerwca. Natomiast do 6 lipca powiaty muszą złożyć wniosek o przyznanie im pieniędzy.
– Udało nam się wypracować kompromis w kwestii przeznaczenia wyższej kwoty na pokrycie kosztów obsługi programu oraz uproszczenia wzorów wniosków o uzyskanie dofinansowania – mówi Marek Wójcik z ZPP.