Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku dodatkowego sprawdzenia imiennych raportów przekazywanych do ZUS. Tak wynika z założeń do kolejnej ustawy deregulacyjnej ograniczającej przepisy stanowiące niepotrzebne obciążenie dla pracodawców.
Jednym z likwidowanych przepisów ma być art. 41 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 209, poz. 1585 z późn. zm.). Zgodnie z nim płatnik składek do 30 kwietnia każdego roku obowiązkowo musi sprawdzić prawidłowość danych przekazanych do ZUS w raportach imiennych za poprzedni rok.
W przypadku stwierdzenia błędów firma lub instytucja opłacająca składki musi przesłać do ZUS raporty korygujące. Zdaniem rządu takie przepisy są niepotrzebne. Zaostrzają bowiem rozwiązania zawarte w art. 41 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. I stanowią dodatkowe, nieuzasadnione obciążenie dla przedsiębiorcy. Nakazują dokonanie ponownego sprawdzenia prawidłowości danych, które zostały już zweryfikowane zarówno przez płatnika w momencie przygotowania raportu, jak i przez ZUS.