Rodzice niepełnosprawnych dzieci nie będą już musieli składać wniosku, aby otrzymywać 100 zł miesięcznego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.
Uproszczenie procedury ubiegania się o wyższą pomoc przewiduje przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejnej edycji programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przewiduje on, że rodzice oraz opiekunowie faktyczni dziecka w okresie lipiec – grudzień tego roku będą otrzymywać specjalny dodatek do niego w wysokości 100 zł.
We wcześniejszych edycjach programu osoby uprawnione musiały w tym celu składać odrębny wniosek. Rząd postanowił jednak zrezygnować z tego wymogu. Poprzednio część rodziców nie korzystała z wyższej pomocy, bo o tym nie wiedziała. Nie wszystkie gminy decydowały się też na indywidualne informowanie o tym każdego opiekuna (nie miały takiego obowiązku).
Zniesienie wymagania składania wniosku oznacza, że dodatek będzie przyznawany z urzędu. Rodzice będą też mogli liczyć na wyższe wsparcie w przyszłym roku. Od stycznia 2013 roku ma bowiem wejść w życie zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, która m.in. na stałe podwyższy jego wysokość z 520 zł do 620 zł.
Etap legislacyjny
Projekt