Jego zdaniem brakuje regulacji dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy podczas służby. W ustawie o policji znajduje się tylko przepis, z którego wynika, że komendant główny ma obowiązek określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Na tej podstawie zostało wydane wewnętrzne zarządzenie określające zasady bezpieczeństwa w tej formacji. Podobny dokument powinien być wydany dla pograniczników. Komendant główny tej formacji jednak go nie wydał, chociaż taki obowiązek wynika z art. 9 ust. 7 pkt 8 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

RPO zwraca jednak uwagę na to, że do ustawy z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu nie wpisano takiego obowiązku. Zdaniem RPO brak takich przepisów łamie konstytucyjną zasadę, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prawo to nie jest ograniczone wyłącznie do pracowników. Z takiej formy ochrony powinni więc także korzystać policjanci, pogranicznicy oraz funkcjonariusze BOR.