Coraz więcej powiatów decyduje się przyznawać rodzicom zastępczym dofinansowanie do wypoczynku ich dzieci. Mogą oni otrzymać od 200 zł do nawet 700 zł na każde z nich.
Taka dopłata jest nowym świadczeniem, które wprowadziła ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Jest to pomoc fakultatywna, dlatego nie wszystkie samorządy ją przyznają.
Jeżeli się na to zdecydują, muszą określić kryteria jej wypłacania, bo z ustawy wynika jedynie, że dofinansowanie przysługuje raz do roku na dziecko w wieku od 6 do 18 lat. I to pod warunkiem że wypoczynek jest poza miejscem zamieszkania.