Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w kształceniu młodych lekarzy. Mają one polegać przede wszystkim na zniesieniu rocznego stażu podyplomowego. Obecnie jest on obowiązkowy. W tym czasie lekarze mają ograniczone prawo wykonywania zawodu. W trakcie trwania stażu lekarze poszerzają m.in. swoje praktyczne umiejętności zdobyte na studiach. Pod jego zakończeniu muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i zyskują pełne prawo wykonywania zawodu.

Ewa Kopacz, minister zdrowia, proponuje, aby bezpośrednio po zakończeniu studiów absolwenci studiów medycznych zdawali LEP i uzyskiwali pełne prawo wykonywania zawodu.

- Dzięki temu do systemu ochrony zdrowia trafiłoby dodatkowego ponad 3 tys. lekarzy i lekarzy dentystów - tłumaczy minister zdrowia.

Do pomysłu resortu zdrowia nie są do końca przekonaniu sami zainteresowani. Zdaniem Grzegorza Napiórkowskiego, przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, jeżeli jedynym celem zlikwidowania stażu podyplomowego ma być wprowadzenie na rynek dodatkowej liczby lekarzy, to efekt tej zmiany będzie jednorazowy.

- Zmiany w systemie kształcenia młodych lekarzy wymagają przede wszystkim skrócenia czasu robienia specjalizacji oraz poprawy sytuacji materialnej tej grupy zawodowej - podkreśla Grzegorz Napiórkowski.

Likwidacja stażu podyplomowego wymagałaby również zmian w programie nauczania na studiach medycznych. Zdaniem profesora Lecha Chyczewskiego z Akademii Medycznej w Białymstoku, studia medyczne przygotowują do zawodu bardzo dobrze, ale od strony teoretycznej. Gorzej jest z praktycznymi umiejętnościami młodych lekarzy.

Resort zdrowia podkreśla, że dzięki likwidacji stażu podyplomowego będzie więcej pieniędzy na tzw. etaty rezydenckie, w ramach których lekarze specjalizują się w danej dziedzinie medycyny.

- Likwidacja stażu przyniesienie około 130 ml zł oszczędności - zapowiada minister zdrowia.

KSZTAŁCENIE MŁODYCH LEKARZY

Tak jest:

• obowiązek odbycia rocznego stażu po ukończeniu AM

• LEP jest zdawany najwcześniej pod koniec trwania stażu podyplomowego

• prawo do pełnego wykonywania zawodu lekarz uzyskuje po zakończeniu stażu i zdaniu LEP

• zrobienie specjalizacji trwa 5-6 lat

Tak będzie:

• LEP będzie odbywał się zaraz po ukończeniu studiów

• zdanie LEP będzie dawało pełne prawo wykonywania zawodu

• staż podyplomowy zostanie zlikwidowany

• egzamin z ratownictwa medycznego na pierwszym roku specjalizacji