Pracodawca uzyska dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika jedynie wtedy, gdy będzie przekazywać pensję na jego konto bankowe.
Zmianę zasad wypłacania dopłat do pensji przewiduje skierowany do I czytania poselski projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721). Uzależnienie dofinansowania od tego, czy niepełnosprawny pracownik otrzymuje pensję na rachunek bankowy, ma zapobiegać fikcyjnemu zatrudnianiu takich osób, a tym samym wyłudzaniu publicznych pieniędzy przez nieuczciwych przedsiębiorców. Sposób jest prosty – firma i niepełnosprawny zawierają fikcyjną umowę, w rzeczywistości praca nie jest wykonywana, a obie strony dzielą się dofinansowaniem.
– Pracodawcy, którzy próbują oszukiwać, tłumaczą potem podczas przeprowadzanej u nich kontroli, że przekazywali pensję bezpośrednio pracownikowi – mówi Wojciech Skiba, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Dofinansowanie pracowników niepełnosprawnych / DGP
Dodaje, że skoro państwo pomaga, dofinansowując zatrudnienie, to można wymagać od drugiej strony wysiłku polegającego na założeniu konta. Poza tym ten przepis ma obligować do jego założenia nie wszystkich pracowników, ale tych, których pensja jest dotowana przez PFRON.
Jednak wątpliwości co do wprowadzenia takiego warunku ma m.in. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Uważa ona, że proponowany przepis narusza kodeks pracy, bo ten nie uzależnia wypłaty wynagrodzenia od posiadania przez pracownika konta bankowego. Tym samym nadmiernie ingeruje w sposób wypłaty pensji pracownikowi.

Przelewanie pensji na konto wymaga zgody pracownika na piśmie

– Przelewanie pensji na konta bankowe jest rzeczywiście coraz powszechniejszą formą zapłaty pracownikowi wynagrodzenia. Na taki sposób wypłaty zezwala art. 86 par. 3 kodeksu pracy, który określa, że obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi zbiorowy układ pracy lub pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie – mówi Ewelina Jeglikowska, radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski.
Grzegorz Ruszczyk, radca prawny z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy, zwraca uwagę, że zgoda pracownika musi być dobrowolna, a pracodawca nie może zmusić go do założenia konta, na które będzie otrzymywał wynagrodzenie.
– Nie można tu jednak mówić o naruszeniu kodeksu pracy, natomiast konsekwencją nowego przepisu, zdecydowanie niekorzystną dla pracodawcy, będzie to, że nie będzie mógł skorzystać z dofinansowania – tłumaczy Grzegorz Ruszczyk.
Z kolei Małgorzata Wolak, prezes Spółdzielni Inwalidów Harnaś, uważa, że wielu niepełnosprawnych pracowników jest przyzwyczajonych do bezpośredniego pobierania pensji w kasie.
– Nie wszyscy decydują się też na założenie konta, bo opłaty związane z jego prowadzeniem oznaczają dla nich konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów – mówi Małgorzata Wolak.