Posłowie zdecydowali o jego skierowaniu do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt wymaga dalszych prac, ponieważ wczoraj została zgłoszona do niego jedna poprawka autorstwa Platformy Obywatelskiej. Jej autorzy proponują, aby osoby, którym ZUS odda opłatę dodatkową od niezapłaconych składek, otrzymywały ją powiększoną o odsetki. Zakład będzie musiał zwrócić wspomnianą daninę, gdy samozatrudniony zostanie skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem za ten sam czyn, czyli za niezapłacenie składek.

Projekt przewiduje, że właściciel firmy nie uiści dodatkowej opłaty do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek, jeśli przeciw niemu zapadł prawomocny wyrok stwierdzający, iż czyn, którego się dopuścił, jest przestępstwem lub wykroczeniem. Zakład umorzy więc swoje postępowanie. ZUS zawiesi natomiast wymierzenie kary finansowej do czasu zakończenia postępowania karnego. Obecnie właściciel firmy może zostać ukarany za niepłacenie składek dwa razy, przez ZUS i sąd.

Etap legislacyjny

Sejm, II czytanie