Dowódca, który będzie chciał żołnierzowi Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) przyznać wyższe stanowisko i stopień lub przenieść do innej jednostki, dokona tego bez dodatkowych formalności. Nie będzie już na nowo uruchamiana cała procedura sprawdzająca przy podpisaniu kontraktu na tzw. przydział kryzysowy. Również w dniu zwolnienia ze służby zawodowej żołnierz będzie można zapisać się do NSR. Co więcej znikną też ograniczenia terminowe na służbę. Obecnie kontrakt trwa do 15 lat. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt założeń do nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Trafił właśnie do konsultacji społecznych.

20 tys. osób docelowo ma trafić do NSR

Proponowane założenia mają być odpowiedzią na małe zainteresowanie tą formą służby. W NSR docelowo ma służyć 20 tys. ochotników, a obecnie kontrakty zostały zawarte zaledwie z połową.

– Te zmiany z całą pewnością sprawią, że chętnych będzie więcej – mówi generał Bogusław Pacek, radca ministra obrony narodowej.

Dodaje, że te poprawią motywacje, ale całkowicie nie rozwiążą problemu, bo to jest proces ustawiczny.

Dlatego też wojsko wprowadza zachęty nawet dla kobiet. Projekt założeń przewiduje możliwość zawieszenia kontraktu w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Przerwa w służbie będzie też możliwa, jeśli żołnierz NSR będzie musiał sprawować opiekę nad członkiem rodziny.

Do wstępowania do NSR będą również namawiani studenci szkół wojskowych. Nowością jest też nałożenie na wojewódzkie sztaby wojskowe obowiązku organizowania żołnierzom NSR szkoleń i kursów przydatnych do służby. Również przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę i płacą składki do ZUS, wstępując do sił rezerwowych będą mogli złożyć oświadczenie, aby wojsko im ich nie odprowadzało. Także rolnik zapisany do NSR otrzyma rekompensatę za utracony dochód. Podobnie jak przedsiębiorca lub pracownik.

Wojsko wprowadza również comiesięczne uposażenie dla żołnierzy NSR pozostających w gotowości. Szeregowy ma otrzymywać miesięcznie – 175 zł, sierżant – 206 zł, chorąży – 226 zł, a podporucznik 275 zł. Łącznie najniższy stopniem otrzyma za gotowość 2,1 tys. zł. W zamian za taką formę wsparcia żołnierzom zabiorą 2 tys. zł rocznej nagrody.

Etap legislacyjny

Projekt