Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wynagrodzenia w marcu wzrosły o 3,8% w skali roku, zaś zatrudnienie - o 0,5% w skali roku.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wzrosło o 5,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym - o 3,8% i wyniosło 3770,66 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu zmniejszyło się o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 0,5% i wyniosło 5538,9 tys. osób.

Źródło GUS Dwunastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu średnio o 3,8% w skali roku.

Ich prognozy dotyczące zatrudnienia wyniosły średnio 0,6% wzrostu.

W kwietniu i maju na rynku pracy powinno być lepiej

Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Monika Zakrzewska o środowych danych GUS dotyczących wynagrodzenia w marcu, które wzrosło o 3,8 proc. rdr oraz o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw - wzrost o 0,5 proc. rdr:

"Przedsiębiorcy obawiają się o przyszłą koniunkturę i dlatego ostrożnie tworzą nowe miejsca pracy. W kwietniu i maju powinno być lepiej. Rozpoczęły się prace sezonowe, zwłaszcza w budownictwie, kończone będą inwestycje na Euro2012. Spodziewam się więc lekkiego spadku bezrobocia w kwietniu.

Niepokojące jest jednak podejście rządu do wciąż wysokiego poziomu bezrobocia. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia w latach 2012-2014 nie przewiduje, poza podniesieniem wieku emerytalnego, żadnych zmian systemowych, które mogą zwiększyć efektywność wprowadzania bezrobotnych na rynek pracy. Skupia się natomiast na wydawaniu pieniędzy z funduszy unijnych na różne, nie zawsze spójne cele. To pokazuje brak kompleksowego podejścia do sytuacji na rynku pracy i wyzwań, które się z tym wiążą".