Szef resortu spraw wewnętrznych przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywania zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.

Zgodnie z projektem nowe warunki opłacania za takie prace będą dotyczyć tych pograniczników, którzy codziennie dodatkowo korzystają z autobusów oraz pojazdów specjalnych. Dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu wyniesie 0,50 proc. podstawy wynagrodzenia. Natomiast z 0,40 do 0,30 proc. podstawy wynagrodzenia zmniejszy się dodatek za codzienną obsługę łodzi patrolowej. Kwota ta będzie obejmować także czynności związane z przygotowaniem sprzętu do pełnienia służby. Dodatkowe wynagrodzenie nie będzie przysługiwać tylko funkcjonariuszom, którzy patrolują granicę na morzu.

Prace ponad zakres obowiązków służbowych są specjalnie wynagradzane

Nowe zasady opłacania składek wywołały niezadowolenie związkowców.

– W efekcie tych zmian osoba przychodząca na służbę, która musi sprawdzić stan techniczny sprzętu, będzie to teraz robić za darmo. Nie zawsze samochody czy łodzie wydane z bazy od razu, bez kontroli, nadają się do użytku – mówi Mariusz Tyl, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu miesiąca od jego ogłoszenia.

Etap legislacyjny

Projekt