Zakład wysyła pismo tylko tym płatnikom, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i przez trzy lata z rzędu przesłali mu informację na druku ZUS IWA. Podaje się w nim między innymi liczbę zatrudnionych i wypadków.

ZUS ustala stopę procentową składki dla danego płatnika, mnożąc stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, określoną dla grupy działalności, do której płatnik należy, przez wskaźnik korygujący (od 0,5 do 1,5) ustalony indywidualnie dla tego płatnika.

Stawki dla grup są określone w załączniku numer dwa rozporządzenia w sprawie zróżnicowania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2012 roku, poz. 285).

Na jego podstawie w przypadku pracowników zaliczanych do jednej z 28 grup zawodowych ich pracodawcy będą płacić niższe składki niż w ubiegłym roku.

W tej samej wysokości będą ją odprowadzać przedsiębiorcy wykonujący 22 inne rodzaje działalności, a wzrost kategorii ryzyka i tym samym stopy procentowej składki dotyczy 14 grup.

Płatnik płaci składkę wypadkową za każdą zatrudnioną u siebie osobę, która podlega temu ubezpieczeniu.