Komendy Policji w całej Polsce przeżywają oblężenie. Wszystko z powodu planowanych na przyszły rok zmian emerytalnych – w życie mają wejść przepisy wydłużające okres nabywania uprawnień emerytalnych z 15 do 25 lat służby, pod warunkiem ukończenia 55 lat.

Praca w policji dla wielu kandydatów jest marzeniem. Marzeniem, które koniecznie należy zrealizować, zanim zaczną obowiązywać przepisy, które wydłużą okres pracy o dodatkowych 10 lat.