Konieczność przeprowadzania dodatkowego postępowania wydłużyła czas, jakiego gmina potrzebuje na złożenie wniosku o odebranie prawa do prowadzenia auta dłużnikowi alimentacyjnemu.
Zmieniona procedura postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 7 z późn. zm.), która obowiązuje od stycznia tego roku.
Zmiana przepisów dostosowała procedurę zatrzymywania prawa jazdy niesolidnemu rodzicowi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.