Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie odzieży bądź obuwia roboczego na stanowiskach, na których konieczne jest ich stosowanie. Tylko w wyjątkowych przypadkach pracownicy mogą używać własnych.

Czy wszyscy mają prawo do posiłków zimą

Pracodawca prowadzi firmę budowlaną. Cześć pracowników zimą wykonuje prace na zewnątrz, większość pracuje w tym czasie przy lżejszych pracach wykończeniowych w ogrzewanych pomieszczeniach. Czy wszyscy mają prawo do posiłków profilaktycznych?

Czy firma zapłaci za zniszczoną odzież

Pracodawca pominął w wykazie stanowisk, na których według obiektywnych kryteriów powinna być stosowana odzież robocza, stanowiska kilku pracowników. Sprzeciw zgłaszała organizacja związkowa, ale nie uwzględniono jej opinii. Własna odzież pominiętych w wykazie pracowników w czasie wykonywania normalnych obowiązków uległa zniszczeniu. Czy pracodawca powinien wypłacić pracownikom odszkodowania?

Czy pracownik nabywa na własność firmowe ubranie

Pracodawca przydzielił zatrudnionym odzież i obuwie robocze, które zgodnie z regulaminem pracy powinny im wystarczyć na rok. Jeden z pracowników po konflikcie z bezpośrednim przełożonym w ramach protestu pociął na kawałki przydzielone mu odzież i buty. Następnego dnia poprosił o nowy komplet rzeczy. Pracodawca odmawia przydzielenia nowej odzieży. Czy ma do tego prawo?

Czy można żądać ekwiwalentu po rozwiązaniu umowy

Pracownik z końcem 2011 r. przeszedł na emeryturę i rozwiązał stosunek pracy. Od 7 lat pracodawca nie wypłacał mu ekwiwalentu za pranie odzieży, który był przewidziany w regulaminie pracy. Czy pomimo zaprzestania pracy pracownik może jeszcze domagać się zapłaty tego ekwiwalentu ?

Czy można nakazać używanie własnej odzieży roboczej

Przełożony polecił pracownikom budowlanym stosować własną odzież roboczą, nie uzyskując na to ich zgody. Jeden z pracowników odmówił pracy we własnej odzieży i za to pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – odmowy wykonania polecenia pracodawcy. Czy było to dopuszczalne?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownikowi przysługują posiłki i napoje oraz odzież robocza.