Dzięki podwyżce do funduszu rentowego ZUS trafi o 6,5 mld zł więcej w 2012 roku, a w 2013 roku – o 10 mld zł. Zmiana to efekt nowelizacji ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 291, poz. 1706).

Wprowadzenie nowej stawki oznacza również konieczność modyfikacji oprogramowania ZUS. Jak zapewnia Jacek Dziekan, jego rzecznik prasowy, zakład jest przygotowany do zmiany od strony technicznej. Firmy zapłacą więcej, ale wyższe koszty po ich stronie spowodują pogorszenie sytuacji na polskim rynku pracy – bezrobocie może wzrosnąć, a zatrudnianie nowych pracowników będzie rzadkością.

10 mld zł więcej wpłynie do ZUS w 2013 roku dzięki podniesieniu składki rentowej

– Potencjalne zmniejszenie popytu na pracę szczególnie dotkliwe będzie dla ludzi młodych oraz osób z niskimi kwalifikacjami – mówi Maciej Bukowski z Instytutu Badań Strukturalnych.

Ale to niejedyny negatywny skutek. Otóż wyhamują płace. Firmy, żeby wyjść na swoje wstrzymają podwyżki. W razie spadku liczby zamówień będą obniżały pensje zatrudnionym. Obecna stawka składki rentowej dla firm to powrót do stanu sprzed 2008 roku.

Etap legislacyjny

Dzisiaj wchodzi w życie