Mimo zmienionych przepisów dotyczących zasad obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym właścicieli gospodarstw wiejskich ci pierwsze składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapłacą z własnej kieszeni dopiero w kwietniu.
Do oddziałów KRUS zgłasza się coraz więcej zaniepokojonych rolników. Chcą wiedzieć, dlaczego nie otrzymali żadnego zawiadomienia o sposobie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach.
– W ostatnim czasie politycy niepotrzebnie ich straszyli, że stracą prawo do bezpłatnego leczenia. Nie ma więc co się dziwić, że teraz szukają informacji – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.