Od tego, jak pracodawca przekaże zatrudnionemu swoją własność, zależy, czy będzie mógł skutecznie dochodzić odszkodowania w przypadku jej uszkodzenia.
Pracodawca powinien stworzyć procedury, według których będzie przekazywał swoje mienie zatrudnionym osobom. Pracownik powinien udokumentować przyjęcie takiego mienia do używania, niezależnie od tego, jak długo będzie z niego korzystał.
Potwierdzenie powinno nastąpić w formie pisemnej (np. stosowny wpis w książeczce narzędziowej, pokwitowanie przyjęcia na odrębnym druku itp.) albo nawet na podstawie zawartej z pracodawcą odrębnej umowy.