Każda placówka oświatowa będzie zobowiązana do uzyskania numeru identyfikacji REGON. Procedura taka będzie krótka i mniej skomplikowana.
Obecnie wiele szkół nie ma żadnego oznaczenia statystycznego. Te, które posiadają stosowny numer REGON mają go w wersji dziewięciocyfrowej lub czternastocyfrowej. Od 1 sierpnia tego roku każda szkoła i placówka oświatowa uzyska dziewięciocyfrowy numer REGON. Tak wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 139, poz. 814, ze zm.), która wchodzi w życie 1 sierpnia 2012 roku.
Na jej podstawie powstanie Krajowy Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który będzie powiązany z Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). W RSPO będą przechowywane dane konieczne do wpisu właściwej szkoły wraz z odpowiednim dziewięciocyfrowym numerem identyfikacji REGON. Uzyskanie wspomnianego numeru będzie prostsze.