Każda placówka oświatowa będzie zobowiązana do uzyskania numeru identyfikacji REGON. Procedura taka będzie krótka i mniej skomplikowana.
Obecnie wiele szkół nie ma żadnego oznaczenia statystycznego. Te, które posiadają stosowny numer REGON mają go w wersji dziewięciocyfrowej lub czternastocyfrowej. Od 1 sierpnia tego roku każda szkoła i placówka oświatowa uzyska dziewięciocyfrowy numer REGON. Tak wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 139, poz. 814, ze zm.), która wchodzi w życie 1 sierpnia 2012 roku.
Na jej podstawie powstanie Krajowy Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który będzie powiązany z Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). W RSPO będą przechowywane dane konieczne do wpisu właściwej szkoły wraz z odpowiednim dziewięciocyfrowym numerem identyfikacji REGON. Uzyskanie wspomnianego numeru będzie prostsze.
Na podstawie nowelizacji samorząd przekaże do RSPO zarówno dane tych szkół, dla których jest organem prowadzącym, jak i szkół oraz placówek publicznych, którymi nie zarządza, a które są kierowane przez osoby prawne lub osoby fizyczne, a także szkół i placówek niepublicznych wpisanych do odpowiedniej ewidencji w terminie 7 dni od założenia danej placówki lub wydania na nią zezwolenia.
Przekazanie danych do RSPO będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o wpisanie stosownej szkoły do rejestru REGON. W przewidzianej procedurze informacje o szkole będą niezwłocznie przekazywane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) do rejestru REGON. Następnie informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole zostanie przesłana z rejestru do bazy danych SIO. Na tej podstawie wskazana placówka będzie wpisywana do rejestru RSPO.
W okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2012 r. samorządy przekażą do RSPO dane identyfikacyjne o istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych, w szczególności dane niezbędne do wpisu szkoły lub placówki do rejestru oraz właściwy numer identyfikacyjny REGON. Warto pamiętać, że Urząd Statystyczny wyda placówce wpisanej do rejestru REGON zaświadczenie o nadaniu tego numeru w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu.