Komisja Europejska chce, żeby co czwarte euro, które po 2014 roku trafi do Polski, było przeznaczone na tzw. projekty miękkie, czyli szkolenia i inne działania edukacyjne.
Na rynku szkoleniowym jest dostępna rekordowa liczba tanich szkoleń dotowanych przez UE. Jak wynika z danych portalu www.inwestycjawkadry.pl, na koniec grudnia 2011 r. było można wybierać spośród 5774 takich kursów. Dla porównania tylko w tej bazie jest zgłoszonych ponad 16 tys. szkoleń komercyjnych. Tak duży udział w ofercie szkoleniowej kursów dotowanych przez UE to efekt dobrego tempa wydawania unijnych pieniędzy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Polska na szkolenia i inne działania edukacyjnej otrzymała 11,4 mld zł na lata 2007 – 2013. 68 proc. tej kwoty zostało już wydane. Tylko w ciągu ostatniego roku na rynek trafiło ponad 7 mld zł z PO KL.

Popularne dotacje