Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz o waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. Wprowadza ona w miejsce waloryzacji procentowej, kwotową.

Będzie jednak dotyczyć tylko tego roku. To oznacza, że wszystkie świadczenia zostaną podwyższone o 71 zł. O tyle samo wzrośnie najniższa emerytura oraz renta z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do wysokości tych najniższych kwota wypłaty zostanie ustalona proporcjonalnie do wcześniej obowiązujących najniższych świadczeń.

W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy podwyżka ta wyniesie 75 proc. kwoty waloryzacji (53,25 zł).

Natomiast kobiety pobierające okresowe emerytury kapitałowe otrzymają tylko część kwoty waloryzacji wynikającej z proporcji wysokości świadczenia z I i II filaru.

Projekt przyjęty przez rząd nie określa zasad waloryzacji świadczeń w 2013 roku. Ten jednak zapowiada, że za rok nie będą one rosły o określoną kwotę, ale o wskaźnik inflacji.

Etap legislacyjny

Rząd przyjął