Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował wczoraj projekt ustawy wprowadzający waloryzację kwotową. Emerytury będą wyższe nie o 68 zł, jak pierwotnie planowano, ale o 71 zł.
Projekt ma trafić na pierwsze posiedzenie rządu w nowym roku – 3 stycznia. Potem między 11 a 13 stycznia ma się nim zająć Sejm. Rząd musi się spieszyć z uchwaleniem ustawy, by ZUS mógł w lutym wyliczyć waloryzację według nowych zasad. W budżecie na waloryzację emerytur przeznaczono 7,2 mld zł. Pierwotnie rząd oszacował podwyżkę na 68 zł i zostawił 500 mln zł zapasu, by dokładnie wyliczyć liczbę świadczeniobiorców. Jak pisaliśmy, waloryzacja kwotowa ma obowiązywać przez rok.
W kolejnych latach emerytury będą waloryzowane jedynie o wskaźnik inflacji. Dzisiaj powiększa się je dodatkowo o 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Oszczędności mają być przeznaczone na podwyżkę najniższych świadczeń.