Dzięki podwyżce do funduszu rentowego ZUS trafi o 6,5 mld zł więcej w 2012 roku, w 2013 roku – o 10 mld zł. W planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2012 rok założono, że uzupełnieniem wpływów ze składek będą nie tylko dotacja i refundacja wpłat przekazanych do Otwartych Funduszy Emerytalnych, lecz także środki pochodzące z Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz kredytów bankowych. FUS może także skorzystać z pożyczki z budżetu państwa. W następnych latach jego kondycja finansowa może się pogarszać. Żeby do tego nie dopuścić, trzeba zmniejszyć jego dług wydłużając wiek emerytalny.