Ponad połowa Polaków jest przeciwna temu, by na uczelniach publicznych studenci płacili za naukę w trybie stacjonarnym– wynika z najnowszego sondażu wykonanego przez CBOS na zlecenie projektu Akademickie Mazowsze 2030, który zrzesza szkoły wyższe, środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie.
Ankietowani stwierdzili, że studia nie powinny być odpłatne nawet częściowo. W ich ocenie powinny zostać darmowe, nawet gdyby odpłatność w znaczący sposób wpłynęła na podniesienie poziomu nauczania. Przeciwko płatnym studiom opowiedziało się ponad 55 proc. zapytanych. Za odpłatnością było 36 proc. W ankiecie udział wzięło 3,5 tys. Polaków.
– Mimo opinii, że budżet państwa w niewystarczającym stopniu finansuje szkolnictwo wyższe, Polacy wyraźnie bronią idei bezpłatnego dostępu do szkolnictwa wyższego – mówi koordynator badania dr Marek Troszyński. Mariusz Wielec, kierownik projektu Akademickie Mazowsze 2030, dodaje, że Polacy są przeciwni odpłatności, bo wciąż do opinii społecznej nie przebiła się informacja, że z darmowych studiów korzysta ta lepiej sytuowana młodzież. – Na studia stacjonarne dostają się głównie maturzyści z dobrych szkół, dużych miast i zamożnych domów. Młodzież z prowincji, z rodzin rolniczych czy robotniczych za studia najczęściej musi płacić – wskazuje Wielec.