Płatnicy składek nie mają obowiązku starać się w ZUS o świadczenia dla osób przez siebie zatrudnianych. Muszą natomiast współdziałać z nimi w celu skompletowania dokumentacji emerytalnej.
Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika przechodzącego na emeryturę czy rentę wynikają z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej emerytalną. I tak, zgodnie z art. 125 tej ustawy, są oni zobowiązani do współdziałania z zatrudnionym w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia. Oznacza to, że powinni pomóc każdemu podwładnemu, o ile ten tego od nich zażąda, niezależnie od tego, ile ma lat i z jakiego świadczenia chce czy może skorzystać, np. z emerytury po osiągnięciu wieku ustawowego czy wcześniejszej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pracodawca pomoże pracownikowi w przejściu na emeryturę lub rentę
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wyglądają obowiązki płatnika
- Kiedy i jak złożyć wniosek o świadczenie
- Jak udokumentować prawo do świadczenia
- Za których pracowników składa wniosek pracodawca